CIS Pianka - Zakład Produkcyjny Pianki Poliuretanowej

CIS Sp. z o.o. Pogwizdów 155, 37-126 Medynia Głogowska tel. +48 17 772 67 41

Napisz do nas

CIS Sp. z o.o. [CIS]
Pogwizdów 155
37-126 Medynia Głogowska
telefonní čísla:
+48 17 7726741
+48 17 7726743
+48 17 7726744
fax:
+48 17 7726742
e-mail:
pianka@cis.com.pl
sekretariát
sekretariat@cis.com.pl

Výroba

Polyuretany jsou přítomné v mnoha aspektech moderního života. Je to třída polymerů se širokou škálou průmyslového využití vzhledem k tomu, že umožňují spojení flexibility se značnou mechanickou pevností a odolností proti opotřebení.

Základní suroviny pro výrobu pružných polyuretanových pěn jsou izokyanáty, polyestery/polyethery, obsahující volné hydroxylové skupiny, kromě toho katalyzátory, pěnicí činidla, povrchově aktivní látky, pigmenty a občas také plniva i další přísady.

Klademe silný důraz na nejvyšší kvalitu surovin používaných ve výrobním procesu, a proto je pečlivě vybíráme.

Proces výroby pružné polyuretanové pěny CIS se provádí na vysokotlaké pěnicí lince. Vyskytující se na lince chemické reakce jsou kontrolovány přesně dávkovanými katalyzátory, které působí růst pěny a jej přechod z kapalné fáze do pevné fáze. Po několika chemických procesech pěna dosahuje konečných rozměrů. Po ukončení výrobní fáze na pěnicí lince, začíná etapa dozrávání pěny, za účelem její konečného usíťování.

Dozralé polyuretanové pěnové bloky jsou mechanicky spracováváne – hlavně řezane na příslušných zařízeních. V závislosti na použité technice řezaní jsou získávány produkty ve formě čalouněných desek, forem, desek v osnově, tvarovek, blistrů.

Všechny pěny CIS jsou testovány (parametry fizikálně-mechanické), v souladu s příslušnými normami a metodami dohodnutými se zákazníkem. Pouze pěna splňující parametry deklarovány společností jsou připustěny k prodeji nebo zpracování.

Pěny CIS mají Hygienický Atest vydaný Katedrou toxikologie Lekářské univerzity v Gdaňsku, potvrzující zdravotní nezávadnost našich výrobků.