Projekty UE

Projekty Unijne CIS

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020

RPPK.01.02.00-18-0007/18
[PDF]„Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowej jakości produkcji elastycznych pianek poliuretanowych”