CIS Pianka - Zakład Produkcyjny Pianki Poliuretanowej

CIS Sp. z o.o. Pogwizdów 155, 37-126 Medynia Głogowska tel. +48 17 772 67 41

Napisz do nas

Oferta handlowa

Logo

  W związku ze zrealizowaniem projektu pn. "Wzrost konkurencyjności PPUiH CIS Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji nowych typów pianek poliuretanowych" w ramach RPO WP 2014-20, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Firma CIS Sp. z o.o. oferuje w sprzedaży:

1.Trzy nowe pianki poliuretanowe:

 • T-1830DM
 • T-2135DM
 • T-2237DM

2.Dwanaście ulepszonych pianek poliuretanowych:

 • T-2135
 • T-2237
 • T-2538
 • T-2540
 • T-2542
 • T-2830
 • T-2845
 • T-3030
 • T-3038
 • T-3042
 • T-3050
 • T-3550

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje Bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP. Regionalnego Programu Opracyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Własściwości pianek